Privacy Policy

 

 

A HEUS INTERIORISME (Mª ALBA GOMÀ SOLÉ) ens preocupem per la privacitat i la transparència.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Mª ALBA GOMÀ SOLÉ

33958262G

C/ Par Infantil, 7 – 08338 – Premià de Dalt – BARCELONA

637426383

m.alba@heus.cat

A continuació, us expliquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Tractament de dades de potencials clients i contactes

 1. ¿ Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Mª ALBA GOMÀ SOLÉ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat en els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l’enviament de comunicacions comercials inclús per via electrònica. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. ¿ Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 1. ¿ Quina és la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 • Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
 • Consentiment de la persona interessada: Enviar comunicacions comercials, inclús per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art. 21).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
 1. ¿ A quins destinataris es cediran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. ¿ Quins drets té quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Mª ALBA GOMÀ SOLÉ estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Mª ALBA GOMÀ SOLÉ. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a m.alba@heus.cat.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 1. ¿ Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Mª ALBA GOMÀ SOLÉ procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Direccions postals i electròniques.
 • Informació comercial, en el seu cas.

 

Tractament de dades de potencials clients i contactes

 1. ¿Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Mª ALBA GOMÀ SOLÉ tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar, en el seu cas, l’enviament de comunicacions comercials inclusive per via electrònica. En el cas que no es facilitin les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites.

No prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

 1. ¿ Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió.

 1. ¿ Quina és la legitimació pel tractament de les dades?

La base legal pel tractament de les seves dades és:

 • Execució d’un contracte: Gestió de potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis. (RGPD, art 6.1.b).
 • Consentiment del interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusive per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
 • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).
 1. ¿ A quins destinataris es cediran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, excepte per obligació legal.

 1. Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 1. ¿ Quins drets té quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Mª ALBA GOMÀ SOLÉ estem tractant, o no, dades personals que els concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Igualment té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Mª ALBA GOMÀ SOLÉ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercir materialment els seus drets dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament o a m.alba@heus.cat.

Quan es realitzi l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

 1. ¿ Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a Mª ALBA GOMÀ SOLÉ procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

 • Dades identificatives.
 • Direccions postals i electròniques.
 • Informació comercial.